Poslední květnový víkend patřil okresním kolům soutěží mladých hasičů, soutěži mužů, žen a dorostu.

27.05.2019 10:12

 

Minulý víkend po celé dva dny 25.5. a 26.5.2019 od ranních hodin patřil stadion v Českém Těšíně na ul. Frýdecké dobrovolným hasičům okresu Karviná, aby na okresním kole změřili své síly závodníci v cs. hře Plamen a v PS. V sobotu se sjelo na 8 družstev MH v kategorii mladších, 14 družstev MH v kategorii starších a nechybělo jedno družstvo nejmenších - přípravky ze Stanislavic.  Den prolitý sluníčkem čekal na toho, kdo se v tento den umístí jako nejlepší v jednotlivých disciplínách  cs. hry Plamen. Zahájení proběhlo v 08.30 hod slavnostním nástupem soutěžících, rozhodčích a zároveň nechyběli naši milí hosté, vedoucí KA ZH Helis Václav, vedoucí OORM a OORR a přítomen byl i místostarosta města Český Těšín Tomáš Pavelek, který byl vysokou účastí překvapen a popřál soutěžícím mnoho zdaru při plnění disciplín.  Nesmíme však opomenout technickou četu z okrsku Orlová, která již v tuto dobu zajišťovala přípravu překážek na plnění disciplín. Výsledky všech  disciplín jsou k nahlédnutí v příloze. Před 16-tou hodinou byla soutěž ukončena a čekalo se na zveřejnění výsledků a poté předání cen nejlepším, kteří už netrpělivě čekali na jejich oficiální vyhlášení. Nechyběly krásné ceny, medaile, batůžky, sladkosti a od Vězeňské služby Karviná letos obdrželi ručně šité hračky, které vyrobili sami odsouzení.  Ocenění obdrželi i ti nejmenší ze Stanislavic, kteří určitě všechny přítomné velice nadchli a ukázali, že oni také už o hasičině něco vědí. V neděli po prezenci taktéž v půl deváté nastoupily k slavnostnímu zahájení družstva dospělých kategorie muži a ženy. Na nástupu byli přítomni  ředitel HZS ÚO Karviná plk. Ing. Ivo Pieter, ved. OA ZH Vladislav Jastrzembski, ved. KA ZH Václav Helis, delegace z Polska pod vedením starosty Wojwodstva Slonskiego Jerzyho Szkatuly. V úvodní řeči hosté soutěžícím popřáli mnoho úspěchů a popřáli dosažení co nejlepších výsledků. Ukončením nástupu byly zahájeny tréninky družstev k plnění jednotlivých disciplín, jako první odstartoval závod na 100 metrů s překážkami. Okresního kola se účastnily celkem čtyři družstva mužů a tři družstva žen.   Na zdárný průběh soutěže dohlížela sekce rozhodčích a překážky na disciplíny přestavoval okrsek Karviná.  Jelikož bylo vše řádně připraveno a soutěžící dbali pokyny rozhodčích, mohlo být okresní kolo v poledne ukončeno s  vyhlášením celkových výsledků (viz.příloha). Poté již se pomalu začali připravovat dorostenci, kterých přijelo na 100, začaly opět jejich tréninky a po nich byla zahájena samotná soutěž. Vzhledem k velkému počtu dorostenců došlo k ukončení okresního kola kolem 18 hodiny, nejlepší si převzali ceny a ti nejlepší mohli oslavovat. Závěrem mi dovolte, abych těm, co postoupili na krajské kolo popřál mnoho úspěchů a vzornou reprezentaci našeho okresu Karviná. Poděkovat chci všem, kteří se na organizaci a průběhu OK podíleli, hlavně TČ okrsků Orlová a Havířov, všem rozhodčím za objektivní rozhodování, OORM pod vedením Mgr. Jany Urbancové, vedoucímu OORR Lumíru Jableckému, hlasateli, pracovníkům v kuchyni, při prezenci, p. Tomáši Urbanczykovi za skvělou organizaci přípravy překážek i tratě a všem ostatním. Bez Vás, bychom to určitě nezvládli. Doufám, že se okresní kolo povedlo, pokud došlo k nějakým nesrovnalostem, určitě budeme chtít na tom zapracovat a ponaučit se z některých chyb, aby i v příštích letech bylo toto OK na ještě vyšší úrovni. 

Děkuji

Tomáš Stefan

starosta OSH ČMS Karviná

 


Výsledky z těchto soutěží najdete zde:

Výsledky okres Plamen 25.5.2019 Český Těšín 2018-2019.pdf více zde:

Výsledky okres Dorost 26.5.2019 Český Těšín 2018-2019.pdf více zde:

Výsledky okresní kolo PS muži 26.5.2019 Český Těšín pdf více zde:

Výsledky okresní kolo PS ženy 26.5.2019 Český Těšín pdf více zde:

Několik fotek ze soutěží najdete ve fotogalerii: