Podmínky akce Daruj krev v měsíci září 2020.

22.06.2020 15:14

Vážené starostky , starostové, členové SDH okresu Karviná

dovolte mi, abych Vám sdělil informaci týkající jednodenní akce

 

 „Daruj krev s dobrovolnými hasiči“ v roce 2020

 

      V této nelehké situaci, která nás zastihla v letošním roce a nejen nás, kdy byly zrušeny všechny společenské, kulturní a jiné akce. Týkalo se to především i akce Daruj krev s dobrovolnými hasiči, kdy jsme byli nuceni zrušit hlavní den odběru v měsíci květnu pro naše dobrovolné hasiče. Chci poděkovat všem, kteří i přesto v měsíci květnu krev dobrovolně darovali a zaslali potvrzení o účasti a nebylo Vás málo. Podle předložených potvrzení je účast  celkem 91 dárců, a z tohoto počtu je 9 prvodárců.

     

     Jelikož někteří neměli možnost KC navštívit, bylo rozhodnuto, že v měsíci září dne 07.092020 (pondělí) od 6.30 hod proběhne jeden den v KC Karviná hromadný den odběru pro ostatní členy. Ti, kteří ovšem byli v měsíci květnu, jejich dárcovství se již nebude započítávat. Proto, kdo bude mít zájem, napište do 28.08.2020 na email OSH Karviná osh.karvina@cmail.cz své jméno a příjmení, abychom mohli tyto dárce nahlásit .

 

Děkuji a doufám, že tuto nelehkou dobu přečkáme

 

STEFAN Tomáš v. r.

starosta OSH ČMS Karviná

 

                                                                                                   tel. 731 188 124