Národní sportovní agentura.

17.09.2020 18:42

Milé kolegyně,

Milí kolegové,

 

jistě neuniklo vaší pozornosti, že Národní sportovní agentura realizovala sérii roadshow za účelem svého představení a zejména představení připravovaných dotačních programů.

Setkání v krajích bohužel s ohledem na pandemii Covid - 19 byla přerušena. Proto vám nabízím k dispozici stručný přehled témat, která se na setkáních se zástupci NSA presentují. Informace vychází z již proběhlých setkání v některých krajích.

Dovoluji si vás požádat o předání materiálu do SDH popř. zveřejnění na vašich www stránkách okresního sdružení, jelikož některé dotační tituly budou dostupné i pro naše sportovní oddíly SDH.

 

Děkuji vám velmi za spolupráci.

S pozdravem

 

Ing. Monika Němečková
náměstkyně starosty
Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska
Římská 45, 121 07, Praha 2
+420 222 119 506, + 420 606 683 699
monika.nemeckova@dh.cz
www.dh.cz

 

Podrobné informace k Roadshow Národní sportovní agentury najdete zde: