Krajské kolo v PS.

19.03.2020 16:07

Zdravím vás kolegové v této nelehké době. Každý z nás asi řešíme nejrůznější soukromé, ale především veřejné situace, které jsme dosud nezažili a zároveň si zvykáme na nové podmínky, které jsou nutné k zvládnutí celé situace. Všichni společně věříme, že se to podaří a vše jednou skončí. Otázek, na které zatím nejsou odpovědi je určitě mnoho. A jedna z nich je také pořádání našich plánovaných akcí v roce 2020. V této souvislosti byla také velmi citlivě diskutována otázka organizování krajských kol v požárním sportu mužů a žen. V rámci Hasičského záchranného sboru ČR, resp. jednotlivých HZS krajů padlo rozhodnutí, zrušit veškeré sportovní a jiné akce, které byly plánovány do 30.6.2020. Ze strany HZS MSK a HZS OLK padlo rozhodnutí, že se krajské kolo v požárním sportu letos v Olomouci, resp. Přerově neuskuteční. Jelikož jako KSH MSK a KSH OLK pořádáme KK v PS společně s HZS obou krajů, dopadá toto rozhodnutí také na nás. Myslím, že by bylo dobré v této situaci posupovat opět společně, a tedy přijmout rozhodnutí HZS ČR také pro KSH MSK tedy, že letos krajské kolo v PS mužů a žen nebude ani pro družstva SDH.

Nouzový stav vyhlášený 12.3.2020, potrvá do 10.4.2020, pokud nebude se souhlasem Parlamentu ČR prodloužen. Přijatá opatření vlády ČR zcela jistě už v těchto a následujících dnech a týdnech neumožňují, nebo jen velmi omezeně také odpovídající sportovní přípravu družstev na okresní kola. Ruší se rovněž KK ve vyprošťování 30.5.2020.