Kalendář soutěží pro rok 2020 více zde:

26.02.2020 18:48

Vážení funkcionáři na poslední OORR se dohodlo, že vpisování do kalendáře soutěží se zastaví 3. 3. 2020 a kalendář bude předložen ke schválení VV OSH dne 4. 3. 2020.Pokud jsou sbory, které nemají ještě vepsané soutěže v kalendáři soutěží, ať tak učiní neprodleně. Předejte to svým funkcionářům ve sborech.

 

Děkuji za spolupráci.

Vedoucí OORR Lumír Jablecký