Jednání Výkonného výboru OSH v Karviné Hranicích.

15.01.2020 16:50

Dne 14. ledna 2020 se v hasičském domě v Karviné Hranicích konalo předposlední jednání Výkonného výboru OSH Karviná volebního období 2015-2020. Hned na úvod po přivítání členů nastal slavnostní okamžik, kdy starosta okresního sdružení dodatečně spolu se členy VV OSH popřál mnoho štěstí, zdraví, spokojenosti a hodně pracovních úspěchů řediteli HZS ÚO Karviná Plk. Ing. Ivu Pieterovi, který oslavil dne 27.12.2019 krásné 60-té narozeniny.  Z rukou starosty obdržel matnou skleněnou hasičskou přilbu s věnováním. Vzhledem k tomu, že dne 15. ledna 2020 slaví své  narozeniny náš bývalý starosta OSH Karviná a vedoucí  aktivu Zasloužilých hasičů Vladek Jastrzembski, patřily gratulace rovněž jemu, s přáním  pevného zdraví. Právě tento významný den oslaví krásných 80 let. I on z rukou starosty obdržel skleněnou hasičskou přilbu s věnováním,  kytičku a menší dar na posilněnou. Ještě jednou jim přejeme vše nejlepší a doufáme, že spolupráce z HZS budou nadále pokračovat v tomto duchu a věříme, že Vladek bude nadále našim aktivním členem.

Tomáš Stefan

starosta OSH Karviná