Informace z jednání VV KSH MSK ze dne 19.5.2020.

22.05.2020 16:02

Informace z VV KSH dne 19.5.2020

     Dne 19.5.2020 ve Vyšních Lhotách proběhlo další zasedání VV  KSH MSH v původním složení. Hlavním bodem programu bylo pozvolné uvolňování opatření v ČR v návaznosti na epidemii, která zasáhla naší republiku. Proto bych Vás chtěl předběžně informovat o projednávaných změnách, ale POZOR, stále není situace taková, abychom vše uvolnili a neplnili vydaná nařízení vlády. V prvé řadě bych Vám chtěl sdělit, že SD OSH proběhne dne 17.10.2020 ve Vendryni. V návaznosti na tento termín, počítejte s tím, že předpokládaný termín našeho shromáždění delegátů SDH (pokud bude VV OSH Karviná schváleno) proběhne v měsíci září a to dne 13.9. v neděli v Dělnickém domě v Horní Suché. Včas obdržíte pozvání a stále platí, že se jej zúčastní delegáti, kteří byli zvoleni na volebních valných hromadách sborů.

-VI. sjezd SH ČMS se uskuteční 12.12.2020 v Brně na výstavišti.

-Dalším důležitým bodem, který přednesl Richard Franc z HZS MSK je skutečnost, že do dne 31.8.2020 nelze využívat služeb HZS. Znamená to, že členové HZS nebudou účastni nebo nápomocni na akcích, které pořádáme nebo budeme pořádat. Účastnit se však mohou pouze ve svém osobním volnu, ale to je pouze na jejich rozhodnutí. 

-Akce Daruj krev s dobrovolnými hasiči, jak jsem informoval dříve, dárci se individuálně mohli účastnit v měsíci květnu, s tím, že bude dodatečně upřesněn termín hlavního hromadného odběru krve. Pokud se nic nestane, předpokládám a po dohodě s KC Karviná, chci uskutečnit den odběru na měsíc září. Přesný den odběru Vám bude včas sdělen.

-Letní tábory se v v letošním roce mohou uskutečnit, pokud to situace dovolí a nepřijdou další nová opatření, ale za předpokladu, že budou splněny všechny podmínky nařízení, o kterých jsem Vás již informoval a obdrželi jste je emailem. (nástupy, hromadná doprava autobusy, návštěvy bazénů, zákaz návštěv rodičů, sociálních zařízení a pod.). KSH MSK však letos tábor pořádat nebude

- Kancelář OSH Karviná již byla dne 19.5.2020 otevřena, ale pouze omezeně, tzn., že není dovoleno, aby jste se dostavili všichni najednou, nejlépe bude, když se objednáte na určitou hodinu v úřední den. Režim na HZS Karviná není zcela uvolněn

-Dne 5.9.2020 proběhne soutěž MH o pohár starosty KSH MSK v našem okrese zase za předpokladu, že nás něco nepřekvapí

-Vedoucí KORM Zdražila uvedl, že ostravská liga MH proběhne ve dvou dnech a to 21.-22.11.2020, původně plánované letní školy instruktorů se uskuteční. Ostatní informace k soutěžím MH získáte na stránkách dh.cz. Krajská kola MH se v letošním roce neuskuteční

-Vyhodnocení akce POODM- okresní kolo-práce budou vyhodnoceny dne 30.5.2020 v Rychvaldě a krajské kolo se vyhodnotí do dne 15.6.2020 s tím, že první tři v jednotlivých kategoriích obdrží ceny do konce školního roku tak, že budou předány na školy a učitelé je sami žákům předají.

-Informace pro Zasloužilé hasiče Moravskoslezského kraje.

Na základě opatření spojených s mimořádnou situací z důvodu koronaviru a po důkladném zvážení všech pro a proti, schválil výkonný výbor KSH MSK na svém jednání dne 19.května 2020 zrušení setkání (rekreace) Zasloužilých hasičů v Komorní Lhotce v roce 2020 a přesunutí této akce na rok 2021 v termínu 28.6.-2.7.2021. Pro letošní rok bylo navrženo jednodenní setkání Zasloužilých hasičů celého Moravskoslezského kraje na podzim. Pokud se podaří akci připravit, budete o termínu konání a podrobnostech včas informování.

 

To byly asi ty nejdůležitější informace, o kterých jsem se s Vámi chtěl podělit a které byly  VV KSH MSK projednány. Samozřejmě, nepodceňujme situaci a buďme opatrní,  stále nedošlo k celkovému uvolnění a proto sledujte stránky OSH Karviná, kde se snažíme dávat nejaktuálnější informace. VV OSH Karviná zřejmě proběhne v měsíci červnu, pokud máte nějaké návrhy na vyznamenání, můžete je doručovat na OSH.

 

Děkuji

Tomáš Stefan

Starosta OSH Karviná