Informace k tisku plastových průkazů

11.11.2020 09:42

Milé starostky a starostové

Koncem roku 2020 Krajské sdružení hasičů MSK zakoupilo tiskárnu na tisk plastových průkazů, kterou budeme využívat pro náš Moravskoslezský kraj. Tisk jako v minulosti bude zajišťovat OSH Karviná. O této skutečnosti jsem Vás již informoval na SP loni na podzim a dále na SD v září letošního roku, kdy jsme rozhodli, že všem našim členům, kteří mají papírové průkazy,  necháme vyhotovit průkazy plastové a to zdarma bez loga  YECA s datem registrace člena do 11.11.2020.  Tento proces nebude jednoduchý, ale než přistoupíme k samotné výměně, chci po Vás, abyste oslovili své členy s papírovými průkazy (zjistíte z členské evidence), zda nechtějí na nově vytištěném plastovém průkazu své foto. V kladném případně nechť foto ihned zašlou naskenované na OSH Karviná s uvedením jména a příjmení v termínu do 31.12.2020. Pokud tak neučiní, budou vytištěny plastové průkazy bez fota (dodání po termínu si hradí člen sám). U mladých hasičů je foto povinné, jak vyplývá z nařízení - Metodický pokyn SH ČMS č.5 z r. 2016 ze dne 23.11.2015. Od data 11.11.2020 nově přihlášení členové budou hradit plastové průkazy následovně:

 

A) Pro člena od 3 let do x let bez EYCA za 10,- Kč / kus

B) Pro člena od 3 let do 18 let s logem EYCA za 20,- Kč / kus

C) Pro člena od 18 let ale pouze do 30 let s logem EYCA za 30,- Kč / kus

 

 Průkazy s logem Evropské karty mládeže EYCA B) i C) mají platnost vždy pouze 4 roky od data vydání. Po čtyřech letech od data vydání průkazky ztrácí platnost poskytovaných slev.

Doufám, že vše zvládneme v tomto nelehkém čase. Případné dotazy směřujte na pracovníka kanceláře.

 

Tomáš Stefan

starosta OSH Karviná