Hodnocení akce Požární ochrana očima dětí a mládeže v roce 2020.

31.05.2020 18:40

Dne 30.5.2020 proběhlo vyhodnocení okresního kola soutěže Požární ochrana očima dětí a mládeže na Hasičské zbrojnici Orlová - Poruba. Vyhodnocení se zúčastnil náměstek starosty OSH Karviná p. Sosna Zdeněk a členové Okresní odborné rady prevence okr. Karviná pp. Milan Strnadel, Ing. Vžentková Barbora, Andrea Mlynkecová, Křižánek Lukáš, Martin Sikora, Jiří Gruščík, Karel Vengloř, Vladimíra Goldová, a Petr Skopal. Jako hosté a odborní poradci byli přítomni Mgr. Jana Murycová a Ing. Květuše Szyroká z Doubravy.

Letošní soutěž byla poznamenaná vyhlášeným nouzovým stavem vyvolaným epidemií Covid 19 a to se projevilo významně na účast škol a žáků. Tento prokázal významný pokles zúčastněných dětí, žáků a studentů oproti předcházejícím rokům.

Této soutěže se letos zúčastnili žáci:

7 MŠ, 11ZŠ, studenti 1 SŠ a děti ze 13 SDH.

Celkem to bylo 1011 dětí.

Vítězné práce na prvních třech místech budou odeslány do krajského kola, které se uskuteční 15.6.2020 na HZ Rychvald.

Poděkovaní za organizaci na této zmíněné soutěží patří Okresní odborné radě prevence, Okresnímu sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezská okr. Karviná a VV Krajského sdružení hasičů MSK. Toto poděkování si v neposlední řadě zaslouží i výbor SDH Orlová – Poruba za pomoc při uskutečnění hodnocení okresního kola, p. Křižánkovi a p. Strnadlovi za připravené občerstvení.

Za OORP okresu Karviná

Strnadel Milan, vedoucí OORP Karviná

Výsledky z okresního kola akce POODM v roce 2020 a další podrobnosti najdete v rubrice (Odborná rada mládeže POODM) nebo kliknutím zde: