„Daruj krev s dobrovolnými hasiči“ v roce 2020.

14.04.2020 18:23

Vážené starostky , starostové, členové SDH okresu Karviná

dovolte mi, abych Vám sdělil informaci týkající se každoroční akce

 

 „Daruj krev s dobrovolnými hasiči“ v roce 2020

 

      V této nelehké situaci, která nás zastihla v letošním roce a nejen nás, kdy byly zrušeny všechny akce, vyvstala otázka, jak budeme řešit  květnovou humanitární akci. Není jednoduché a ani není možné nějakým způsobem stanovit v současné době přesné podmínky odběrů a určit konkrétní datum odběru, jak tomu bylo v minulosti a to z důvodu nepovoleného shromažďování, a proto po konzultaci z KSH MSK navrhuji následující postup:

 

  • Vzhledem k tomu, že někteří z Vás si dárcovství nastavili tak, (muži mohou 4x do roka, ženy pak 3x do roka), aby jim vždy  odběr vyšel na měsíc květen, můžete v tomto sledu postupovat a krev darovat po celý měsíc květen s tím, že naskenované potvrzení o odběru  budete zasílat na email OSH Karviná. Z toho vyplývá, že v květnu nebude určen hlavní den odběru
  • Pokud bude rozhodnuto o  zrušení opatření a možnost konání akcí (to Vám dáme vědět s předstihem) a KSH MSK rozhodne akci Daruj krev vyhlásit např. na jiný měsíc  třeba říjen, OSH Karviná pak stanoví některý hlavní den odběru, hromadně se jej budete moci   účastnit. Těm, kterým tento vyhlášený den nebude  vyhovovat, může využít jiný den, po celý uvedený měsíc třeba říjen.
  • Počítat se pak budou odběry z května nebo třeba z října, ale tak, že pokud člen půjde v květnu, nebude se už počítat odběr v říjnu. Jestliže půjde jen v říjnu a nebyl v květnu, započten bude jen říjen. Budeme se snažit vézt přesnou evidenci dárců a proto prosím o řádné odesílání prokázání kopie dárcovského průkazu nebo potvrzením o odběru, kterou zašlete na email OSH Karviná email: osh.karvina@cmail.cz včetně uvedení názvu SDH
  • Upozorňuji, že měsíc říjen je uveden pouze jako příklad, může se jednat klidně i o jiný měsíc!!!!!!!!!!!!!!!
    Doufám, že jste pochopili uvedený postup, klidně se můžete dotazovat na starostu OSH Karviná. Omlouváme se za vzniklou situaci, ale je těžké tuto věc lépe písemně vysvětlit.

 

    STEFAN Tomáš v. r.

starosta OSH ČMS Karviná

tel. 731 188 124

Milí členové, ještě doplňující informace k darování krve. Po konzultaci s KC Karviná Vás žádám, aby ti, kteří navštíví KC v Karviné k odběru v měsíci květnu nahlásili svůj sbor, ve kterém jsou členem. Pracovník KC bude vézt evidenci těchto členů. Děkuji  

Tomáš STEFAN
kontakt: +420 731 188 124
e-mail: tomasstefany@seznam.cz