Závěrečné jednání VV OSH ČMS Karviná v roce 2017.

11.12.2017 09:16

V předvánoční atmosféře se v pátek dne 8.12.2017  v restauraci Zátoka na Těrlicku  naposledy v tomto roce ke svému jednání sešel VV OSH Karviná. Mezi přítomnými členy nechyběl ani zástupce HZS ÚO Karviná Ing. Marián Mrózek a zástupce vedoucího aktivu ZH Jindřich Galendziok  za nemocného V.Jastrzembského. Po schváleném programu dostal jako první slovo Ing. Mrózek,který omluvil ředitele HZS a poděkoval za práci  a dobrou spolupráci s dobrovolnými hasiči. Na závěr svého vystoupení popřál vše nejlepší do Nového roku a ujistil přítomné členy výkonného výboru, že i nadále si myslí, že spolupráce s dobráky bude na vysoké úrovni, jak tomu bylo v minulosti. Poté přišly na  řadu další body programu, byly schváleny plány práce odborných rad včetně OKRR. Schválen byl plán činnosti a akcí OSH Karviná. Starosta přítomné seznámil z informacemi z jednání  VV KSH MSK konaného 1.12.2017 v Ostravě Radvanicích a upozornil na skutečnost, že v roce 2018 nás čeká organizace KK cs. Hry Plamen v termínu od 8.-10.6.2018. K tomuto účelu byla zřízena komise, která bude plnit jednotlivé úkoly k úspěšnému zvládnutí organizace této soutěže. Doplněna byla tabulka účasti členů VV OSH na blížících se valných hromadách sborů. Na závěr jednání starosta popřál všem mnoho štěstí, zdraví a úspěchů v roce 20 18 a poděkoval za práci, kterou všichni odvedli v tomto roce. Na závěr posledního letošního zasedání proběhla slavnostní večeře a diskuze.  

Za VV OSH Karviná starosta Tomáš Stefan

Několik dalších fotek najdete ve fotogalerii.