Hodnocení semináře prevence.

15.10.2017 18:52

 

Seminář prevence.

Dne 14.10.2017 od 08.00 hod se v HZ v Těrlicku jako každoročně konal pravidelný seminář prevence OORP při OSH Karviná pro členy našich SDH. Závěr přednášky byl pro některé zakončen složením zkoušky preventista III. a II. stupně. Celkem bylo přítomno 24 preventistů z SDH a tři lektoři, Ing. Kalvarová L., Ing. Vžentková B. a Ing. Štemberková K., kteří se řídili schváleným programem. Seminář prevence navštívil i starosta OSH Karviná Tomáš Stefan a nechyběl náměstek starosty p. Sosna Z. Celé jednání řídil vedoucí OORP pan Milan Strnadel. Touto cestou bychom chtěli poděkovat členům SDH Těrlicko, za její organizaci, hlavně starostovi SDH Těrlicko panu L. Mervartovi a dalším, za pronájem prostor zbrojnice a pohoštění pro všechny zúčastněné.

Starosta OSH Karviná Tomáš Stefan 

Foto z akce najdete zde:

 Zápis ze semináře najdete zde:

Aktualizovaný seznam preventistů okresu Karviná k 15.10. 2017 více zde: