Vyhodnocení a předání cen akce "Požární ochrana očima dětí" v okrese Karviná.

02.06.2018 15:59
 

V sobotu 2.6.2018 v 09.00 hod proběhlo na místní stanici HZS ÚO Karviná předávání cen akce POOD. Přijelo spoustu dětí v doprovodu svých rodičů, které přivítal ved. OORP Milan Strandel, poté starosta OSH Karviná Tomáš Stefan, předávání cen se zhostili členové OORP Sikora Martin, Andrea Mlynkecová, Roman Kaleta, Alena Karbanová a Ladislav Burian. Posledně jmenovaný sponzorsky věnoval řadu dárků pro nejlepší práce dětí v roce 2018, krom toho děti obdržely i velice krásné medaile. Vyhodnocovalo se jak okresní, tak krajské kolo a rovněž byly sděleny i výsledky republikového kola, kde předání cen v Přibyslavi se zúčastní dva naši školáci. Po tomto slavnostním aktu následovala prohlídka prostor hasičské zbrojnice za což patří dík členům HZS Karviná a nechyběly ani ukázky techniky. Myslím, že akce byla velice zdařilá a všem se líbila. 

Tomáš Stefan  


Výsledky z okresního, krajského i celorepublikového kola najdete zde:

Foto z akce najdete zde: