Výhodné pojištění pro SDH od HVP a.s.

14.06.2017 21:34

Vážení starostové a členové výborů SDH, kolegové hasiči,

 

určitě víte, že Hasičská pojišťovna, a.s. poskytuje SDH možnost uzavírání pojistných smluv na pojištění odpovědnosti za škody způsobené při akcích SDH ( pohárové soutěže, ligy, kulturní a společenské akce a prakticky veškeré ostatní akce pořádané SDH) a vztahuje se na majetkové a zdravotní újmy způsobené třetím osobám - divákům, hostům akcí, vlastníkům pronajatých objektů apod.

 

Toto pojištění je možné sjednat na každou pořádanou akci zvlášť, a pojištění stojí 350,- Kč na den, u plesů a zábav přes půlnoc pak 700,- Kč na jednu každou akci.

Sjednává se na pojistnou částku 200 000,- Kč pro škodu na zdraví a 200 000,- Kč pro škodu na majetku.

Zodpovědný pořadatel pak v roce, kdy pořádá třeba jen jeden ples, jeden dětský den a třeba jen jednu pohárovou soutěž dětí a dospělých, zaplatí celkem 1 750,- Kč.

 

Nabízím uzavřít celoroční pojištění odpovědnosti na pojistnou částku 1 milion Kč pro škodu na zdraví, 1 milion Kč pro škodu na majetku a toto pojištění se vztahuje na všechny akce pořádané sborem. Smlouva se bude automaticky prodlužovat a roční platba za toto pojištění je 1 200,- Kč. Formou provize se vám vrátí 90,- Kč, takže ve výsledku utratíte za toto výhodné a velmi důležité pojištění pouze 1 110,- Kč.

 

Jsem si jistý tím, že ne všichni máte sjednáno pojištění majetku SDH.

 

Proto nabízím jako další produkt celoroční pojištění odpovědnosti s připojištění majetku SDH a to: movitý majetek, DHIM, HIM, zboží, poháry, elektroniku apod., a to majetek vlastní i cizí (po právu užívaný) na rizika živlu a odcizení (krádeží/vloupáním) a riziko vandalismu, kdy místo pojištění je sídlo SDH, včetně míst konání akcí pořádaných SDH.

 

Pojistné částky pro pojištění majetku a odpovědnosti:

Pojištění majetku na riziko živelných pohrom                                                  300 000,- Kč

Pojištění majetku na riziko odcizení krádeží a vloupáním                                  300 000,- Kč

spoluúčast u pojištění na živel a odcizení 0,- Kč

Pojištění majetku na riziko škod způsobených vandalismem                                20 000,- Kč

spoluúčast 1 000,- Kč

Pojištění odpovědnosti z provozní činnosti                                                       1 000 000,- Kč

Pojištění odpovědnosti za finanční škody                                                         100 000,- Kč

Pojištění odpovědnosti úhrady regresních řízení a nemocenské                        1 000 000,- Kč

 

Dohromady tedy pojištění majetku i s pojištěním odpovědnosti za škody stojí 2 981,- Kč ročně, formou provize se vám vrátí 224,- Kč, celkově tedy utratíte 2 757,- Kč.

 

V případě zájmu o doplňující informace o pojištění nebo sjednání pojištění můžete volat

na tel. 604 539 487, email: l.cabla@seznam.cz,  nebo jednat osobně vždy ve středu – pátek v kanceláři HVP, Zeyerova 4, Moravská Ostrava (vstup z ul. 28. října).

Doporučuji se dopředu domluvit telefonicky.

 

Ladislav Čabla, HVP,a.s.