Vyhlášení zkoušek pro získání odbornosti Hasič II, III. stupně v roce 2017

30.08.2017 17:12

Zkoušky pro získání odznaku II. stupně organizuje a provádí Krajské sdružení hasičů (dále jen KSH) a III. stupně organizuje a provádí Okresní sdružení hasičů (dále jen OSH). Případně mohou na organizaci a provádění zkoušek spolupracovat všechny výše uvedené organizační jednotky dle Metodického pokynu pro získání odznaku odbornosti Hasič I. – III. stupně schváleného VV SH ČMS dne 19. 6. 2014 více zde:

Testy a otázky ke zkouškám hasič III. a II.stupně ke stažení najdete v rubrice (OORR-informace) nebo kliknutím na tento odkaz:

Otázky a další materiály ke zkouškám hasič II. a III. stupně najdete také na stránkách dh.cz více zde: