V sobotu 24.11.2018 se konalo v Karviné Hranicích Shromáždění představitelů SDH.

25.11.2018 11:14

S pomalu blížícím se koncem roku, jako každoročně, hodnotilo Okresní sdružení Karviná svou činnost od minulého shromáždění dne 24.11.2018. To letošní se konalo v krásně připraveném Hasičském domě v Karviné Hranicích, kde se sjeli starostové všech SDH, ZH, členové OKRR a nechyběli ani hosté: Ing. Ivo Pieter, ředitel HZS ÚO Karviná, zást.ved.aktivu ZH Jindřich Galendziok, ved.krajského aktivu ZH Václav Helis, nám. primátora v  Karviné Mgr. Andrzej Bizoň a naši přátelé z Polska Piotr Mikolajczyk a Jurek Szkatula  s delegací. Na úvod jednání zazněla hymna České republiky k 100.výročí založení Československa a pak řídící jednání nám. starosty OSH Petr  Durčák přivítal  všechny přítomné. Po volbě všech pracovních komisí a schválení programu, byla hodnocena činnost OSH starostou Tomášem Stefanem a dále navazovaly zprávy jednotlivých vedoucích odborných rad včetně OKRR. Předložen a schválen byl rozpočet na příští rok a po krátké přestávce následoval slavnostní akt a to vyhodnocení Akce daruj krev s dobrovolnými hasiči, akce o nejlepší sbor SDH a z rukou starosty OSH předání vyznamenání k 100 výročí Československa. Mezi oceněnými byli všichni členové VV OSH, ved.okresního a krajského aktivu ZH, ředitel HZS a přátelé z Polska. V diskuzi se vyjádřili všichni hosté včetně hodnocení nám.starosty OSH Milana Mencnera,který přednesl zprávu o mezinárodní spolupráci z polskými hasiči. Na závěr  bylo schváleno usnesení a  jednání ukončil starosta OSH Karviná s přáním všeho nejlepšího do Nového roku. Chtěl bych ještě jednou touto cestou poděkovat členům SDH Karviná Hranice pod vedením starosty Zdeňka Witosze za přípravu prostor hasičského domu, pracovníkům v kuchyni, kteří pro nás připravili velice chutné občerstvení zakončené polední obědem. V příštím roce nás čeká poslední SP, které se uskuteční v kulturním domě v Chotěbuzi, a tak, jak jsem zmiňoval ve své zprávě, nezapomeňte, že se pomalu blíží konec volebního období a již nyní můžete začít přemýšlet nad vhodnými kandidáty do různých funkcí ve sborech a ve vyšších orgánech. Poslední jednání VV OSH se koná ještě letos a to dne 14.12.2018, kdy již určitě budeme znát jméno nového starosty našeho SH ČMS.

 Děkuji Tomáš Stefan

Zápis z jednání SP SDH ze dne 24.11.2018 najdete zde:

Několik fotek ze Shromáždění představitelů SDH 24.11.2018 najdete zde:

Další foto ze Shromáždění představitelů SDH 24.11.2018 najdete ve fotogalerii: