Úspěšné jednání SP SDH v Karviné Hranicích.

25.11.2017 19:15

Dne 25. listopadu 2017 se jako každoročně konalo Shromáždění představitelů okresu Karviná v prostorách HZ v Karviné Hranicích. Zde se sjelo na 32 představitelů z jednotlivých SDH, devět ZH okresu a členové OKRR. Mezi hosty nechyběl ředitel HZS ÚO Karviná plk. Ing. Ivo Pieter, vedoucí krajského aktivu ZH Václav Helis a delegace z Polska pod vedením Piotra Mikolajczyka. Po volbě pracovních komisí a přečtení zprávy o činnosti za uplynulé období starostou OSH Tomášem Stefanem, zprávami vedoucích OOR, zprávy OKRR a ZH, proběhla volba nového náměstka okresního sdružení na místo odstupujícího P. Molina, ze dvou kandidátů, a to Vítězslava Gryče a Rostislava Krhovjaka. V tajné volbě nejvíce hlasů celkem 19, obdržel prvně jmenovaný, druhý kandidát obdržel hlasů 12. Poté následovala slavnostní chvíle a to předání fin. odměn nejlepším sborům v okrsku za rok 2016, dále předání fin. odměn SDH za největší počet dárců (Rychvald) a největší počet prvodárců ( Dolní Lutyně Nerad) a dary pro naše prvodárce. Z rukou starosty byly předány medaile Za příkladnou práci, které  obdrželi David Staněk a Karolina Witoszová společně s ČU okresu a finanční poukázka, za vzornou reprezentaci našeho okresu v PS. Za zmínku stojí zlatá medaile z mistrovství světa v Izmiru, kterou se Karolína může pyšnit. Po celou dobu jednání mohli přítomni zhlédnout prezentace o činnosti, o činnosti mládeže a záběry ze soutěží zlaté medailistky. Závěrem bych chtěl poděkovat hasičům SDH Karviná Hranice se starostou Z.Witoszem, kteří připravili bohaté a velmi chutné občerstvení. Poděkování zaslouží i ti, co se podíleli na přípravě tohoto jednání.

 Děkuji starosta OSH Karviná  

Zde přinášíme foto z jednání Shromáždění představitelů SDH:

Dalšich několik fotek najdete ve fotogalerii: