Setkání zasloužilých hasičů okresu Karviná v HZ Orlová Poruba.

01.10.2018 18:29

Páteční zářijové odpoledne patřilo Zasloužilým hasičům, kteří se setkali v Domě hasičů v Orlové – Porubě.  V krásném prostředí připraveném členy sboru včele s Davidem Moldříkem, všechny přivítal vedoucí okresního aktivu ZH bratr Vladislav Jastrzembski, který cele jednání řídil.

Velice si vážíme účasti na našem jednání ředitele HZS ÚO Karviná plk. Ing. Ivo Pietra, náměstka starosty OSH Karviná Petra Durčáka, vedoucího krajského aktivu ZH Václava Helise rovněž tak polské družební delegace vedenou Piotrem Mikolajczykem.

Naše jednáni, navštívil i starosta města Orlové Ing. Tomáš Kuča.

V průběhu jednání jsme povstáním a minutou ticha uctili památku zesnulého starosty SH ČMS Ing. Karla Richtra.

Bratr Vladek Jastrzembski velice kladně zhodnotil činnost aktivu ZH při OSH Karviná za uplynulé období,  rovněž tak plnění usnesení, které jsme přijali na posledním zasedání.

Vedoucí aktivu ZH při KSH MSK Václav Helis zhodnotil činnost Zasloužilých hasičů celého Moravskoslezského kraje.

Během vystoupení ředitele HZS plk. Ing. Ivo Pietra nechyběla video ukázka ze zásahu při povodních a  jiných velkých události v okrese Karviná, při kterých zasahovaly jednotky HZS za spolupráce dobrovolných jednotek SDH.

Letošní rekreace ZH v Komorní Lhotce velice kladně zhodnotil Milan Mencner rovněž i program zájezdu, který pro zasloužilé hasiče tentokrát připravili hasiči z Karviné – Hranic.

Závěrem Vladek poděkoval všem ZH za vykonanou práci, rovněž tak manželkám a přítelkyním, kterým bylo poděkováno květinou.

Za velice chutné pohoštění a obsluhu je třeba poděkovat členů SDH Orlová – Poruba.

Celkově lze říci, že činnost ZH v uplynulém období je třeba hodnotit jako velice zdařilou. Poděkování patři okresnímu sdružení hasičů Karviná za financování celé akce, protože bez jejího přispění bychom tyto akce nemohli připravit.    

 

V Orlové – Porubě 22. 9. 2018

zpracoval Josef Kunz

Další foto ze setkání Zasloužilých hasičů v Orlové Porubě najdete zde: