Program na podporu dobrovolných hasičů v roce 2018.

03.04.2018 17:33

Rada kraje na své schůzi dne 27. 3. 2018 usnesením č. 35/3046 schválila podmínky dotačního programu „Program na podporu dobrovolných hasičů v roce 2018 (KH/01/2018)“. Vyhlašovatelem programu a poskytovatelem dotace je Moravskoslezský kraj, 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČ 70890692, zastoupený hejtmanem kraje. Podacím místem pro příjem žádostí je Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor kancelář hejtmana a elektronický systém na webovém rozhraní https://podatelna.msk.cz. Více informací k Programu na podporu dobrovolných hasičů najdete zde: