Odborný seminář "Nebezpečí plynových zařízení v domácnostech prevence proti vzniku požárů, výbuchů a otrav"

07.09.2018 16:56

Česká asociace hasičských důstojníků, z. s.

ve spolupráci s HZS MSK, HZS OLK, VŠB-TUO FBI, HZS ČR

pořádá odborný seminář

Nebezpečí plynových zařízení v domácnostech

prevence proti vzniku požárů, výbuchů a otrav

26. září 2018

Nová Aula VŠB – TU Ostrava

Pozvánka na seminář 2018 Nebezpečí plynových zařízení v domácnostech.

Přihláška na seminář 2018 Nebezpečí plynových zařízení v domácnostech ke stažení zde.