Novým starostou SH ČMS Jan Slámečka.

09.12.2018 10:15

V době předvánočního shonu se v Přibyslavi  dne 8.12.2018 konalo shromáždění starostů, kdy hlavním bodem programu kromě zpráv ústředních odborných rad byla volba nového starosty sdružení. Celkem  399 mandátů se mělo rozdělit mezi tři kandidáty, kterými byli Jaroslav Salivar, Jan Slámečka a Milan Spilka. Ti v rozpětí deseti minut měli přesvědčit   delegáty, aby jim dali svůj hlas. Jako první vystoupil Salivar, který velice kriticky zhodnotil dosavadní stav sdružení, v jeho proslovu nezaznělo nic kladného, co se týče chodu sdružení. Z mého pohledu mohl právě on již dříve poukázat na neutěšený stav, když vykonával funkci prvního náměstka SH ČMS. Jako druhý se představil Slámečka, na kterém bylo vidět překvapení z jeho předřečníka. Zdůraznil jako prioritu dovézt sdružení do řádného  VI.Sjezdu v roce 2020. Posledním vystupujícím byl Milan Spilka. Na počátku jednání byla odhlasována tajná volba a delegáti začali své hlasovací lístky házet do urny.  Po sečtení všech platných hlasů s největším počtem 320 se starostou sdružení stal Jan Slámečka. Jako druhý  Salivar s 69 hlasy a třetí Spilka 10 hlasů. Jednání bylo ukončeno v 13.00 hod a podrobnější informace určitě naleznete na stránkách dh.cz