Novela zákona o silničním provozu upraví podmínky řízení vozidel pro přepravu osob, hasičů se však nedotkne.

05.02.2018 10:22

 

30.01.2018 05:11

Česká republika

Soudní dvůr EU v minulém týdnu rozhodl, že Česko porušuje unijní směrnici v oblasti pravidel pro řidičské průkazy kategorií C/C1 a D/D1, tedy pro mikrobusy a nákladní automobily. Ministerstvo dopravy na základě této skutečnosti připravilo novelu silničního zákona, která bude platit od 1. července 2018.

Komise uplatnila dvě výtky. V rámci první výtky uvádí, že zatímco je v definicích skupin C1 a C výslovně stanoveno, že se jedná o „motorová vozidla jiná než vozidla skupin D1 nebo D“, české právo toto kritérium nepřevzalo.

Vzhledem k tomu, že je však uvedené kritérium rozhodující pro správné provedení potřebného rozlišení mezi skupinami C1/C a D1/D, má podle ní toto opomenutí za následek, že držitel řidičského průkazu skupiny C1 nebo C je v daném členském státě oprávněn řídit vozidlo zkonstruované pro přepravu nejvýše osmi cestujících bez ohledu na to, zda je toto vozidlo určeno pro přepravu cestujících nebo pro přepravu zboží, kdežto směrnice 2006/126 vyžaduje řidičský průkaz skupiny D1 nebo D, jestliže je takové vozidlo navrženo a zkonstruováno pro přepravu cestujících.

Přečtěte siMoravskoslezský kraj zakoupil pro dobrovolné hasiče 50 dopravních automobilů na podvozku Mercedes-Benz Sprinter 4x4

Vzhledem k tomu, že se ze strany čtenářů webu POŽÁRY.cz množily dotazy na možné ovlivnění řidičů-hasičů, oslovili jsme Ministerstvo dopravy ČR a vyžádali si oficiální stanovisko. Oblastí našeho zájmu byly především dopravní automobily – u cisteren převažovala jak u nás, tak u tazatelů jistota, že se nejedná primárně o vůz pro přepravu osob, změna se ho tedy nedotkne. U dopravních automobilů byla už nejistota mezi hasiči větší.

Ministerstvo dopravy nám však potvrdilo, že u hasičských vozidel, která jsou například schválena v kategorii M1 (počet osob 8+1, nicméně těžší než 3,5 t), se stále jedná o vozidla zvláštního určení, tj. svým provedením nejsou výlučně určena pro přepravu osob.

To znamená, že i poté, co nabyde účinnosti novela zákona č 361/2000 Sb., ve věci vymezení skupin řidičského oprávnění C1, D1 k datu 1. 7. 2018, bude možné výše zmíněná hasičská vozidla i nadále řídit na základě řidičského oprávnění skupiny C, případně C1.

Sdílet