Nově schválený Organizační řád a další dokumenty.

29.06.2018 17:22

Vážení kolegové a vážené kolegyně, 
v příloze Vám zasílám k využití nově schválený Organizační řád SH ČMS, 
který nabude účinnosti dne 1. 7. 2018. Změny v Organizační řádu 
vycházejí ze změn Stanov SH ČMS a státní legislativy. Zvláštní pozornost 
věnujte příloze č. 5 kde je nová přihláška pro člena hasiče a pro člena 
mladého hasiče a dále informace pro členy o zpracovávání jejich osobních 
údajů. 
Věnujte také pozornost webu www.dh.cz - záložce GDPR kde jsou podstatné 
změny, které byli zpracovány pracovní komisí, zřízenou starostou SH ČMS. 
Komise zasedala dvakrát ve složení Ing. Karel Richter, Lubomír Janeba, 
Ing. Jan Aulický, Mgr. Jana Březinová a JUDr. Lenka Deverová a byla 
ustavena pro řešení tohoto problému po rozsáhlé diskusi k předchozím 
zveřejněným materiálům.  Jelikož dne 22. 6. 2018 zveřejnil ÚOOÚ na 
podnět mnoha spolků často kladené otázky musela se celá předchozí 
vnitřní legislativa SH ČMS přepracovat. 
- nově se mění výše zmiňovaná přihláška člena a rozděluje se na přihlášku 
     a) HASIČ 
     b) MLADÝ HASIČ 
- souhlas člena není potřeba (člen se jenom musí seznámit jaké údaje o 
něm SH ČMS zpracovává) 
- po stávajících členech není potřeba přihlášky vymáhat 
- přihlášky členů se budou uchovávat na OSH 

Přihlášky a souhlasy doposud získané platí a není potřeba je měnit. 

Problematika GDPR se vyvíjí každý den a všechny dokumenty jsou stále 
otevřené. 

Velice Vám děkujeme za spolupráci a všechny podněty, které jste k 
problematice GDPR vznesli a také moc děkujeme za trpělivost. 

Přeji krásné léto a mnoho zážitků na dovolených a jsem s pozdravem Jan 
Aulický 

Ing. Jan Aulický 
ředitel Kanceláře SH ČMS 
Římská 45, 121 07 Praha 2 
tel.: 222 119 504 
mob.: 606 690 376 

Všechny důležité dokumenty najdete také v rubrice (Dokumenty) na těchto stránkách nebo kliknutím zde: