Metodický pokyn revizoři.

08.09.2017 21:34

Milí funkcionáři, 

dne 26.8.2017 byl schválen Metodický pokyn předsedy ÚKRR SH ČMS o Provádění kontrolní činnosti pobočných spolků kontrolními orgány a revizory s účinností od 1.9.2017. Prosím Vás, aby jste tuto informaci a MP předali svým revizorům ve sborech k seznámení. Součásti MP je i Předávací protokol a Zpráva revizora na VVH sboru. Materiály máte v přílohách a budete mít možnost je najít i na stránkách OSH Karviná. 
Děkuji 
starosta OSH Karviná Tomáš Stefan
Dokumenty ke stažení zde: