Krajské kolo hry Plamen a soutěže dorostu MSK 2018 bylo úspěšné.

11.06.2018 09:11

Minulý víkend proběhlo na stadionu v Českém Těšíně KK cs. hry Plamen a dorostu. Celkové výsledky jsou k nahlédnutí jak na stránkách OSH Karviná, tak na stránkách KSH MSK. Touto cestou mi dovolte, abych poděkoval všem, kteří si na přípravě KK podíleli a to především pracovní skupině, která od měsíce prosince usilovně pracovala na přípravě a poté i na samotném průběhu akce, jmenovitě P.Durčákovi, V. Helisovi, L. Jableckému,  M.Dalovi, P.Haasovi, A.Karbanové, V.Gryčovi, ved. OORM J.Urbancové,  chci poděkovat pracovní četě pod vedením T.Urbanczyka a všem jeho pracovníkům, děvčatům v kuchyni, skvělému moderátorovi D.Figurovi, našim členům, zařazeným jako rozhodčí, firmě KONCZANKA, která nám  sponzorsky zapůjčila výdejníky vody včetně vody, Pivovaru Litovel, oficiálnímu sponzoru hasičského sportu a všem ostatním.

Veliké poděkování patří hasičům z SDH Stanislavice  za vytvoření výborných podmínek a za poskytnuté občerstvení všem účastníkům Závodu požárnické všestrannosti.

Ještě jednou děkuji

Tomáš Stefan, starosta OSH Karviná  

 sledky a ostatní informace najdete zde: