Jednání okresní odborné rady mládeže.

18.12.2018 11:00

Na třetí adventní neděli se sešla  okresní odborná rada mládeže, aby zhodnotila  svou činnost v roce 2018 a vybrala si  restauraci Na Záguří v Havířově Bludovicích. Na jednání byl přizván i starosta OSH Karviná Tomáš Stefan, nechyběl náměstek starosty odpovědný za mládež Petr Durčák.  Po úvodním slově vedoucí OORM Jany Urbancové, dostal slovo starosta a poté ostatní členové rady. Z rukou jejich vedoucí obdrželi poukázku - permanentku pro děti pracující s mládeží do Bosporu v Bohumíně, kterou mohou čerpat v roce 2019. Na závěr jednání se všichni přítomní přesunuli do nižších pater, kde je herna bowlingu a tam změřili své síly ve hře každý  sám za sebe. Touto cestou bych chtěl této radě poděkovat za všechno, co vykonala, a nebylo toho opravdu málo a to hlavně díky naší Janičce. Chci jim popřát vše nejlepší do Nového roku a doufám, že v tomto tempu vydržíme do konce volebního období. 

Starosta OSH Tomáš Stefan