Informace k výměně členských průkazů SH ČMS.

12.06.2017 10:56

Milé starostky a starostové,

      Určitě už všichni víte, že od letošního roku jsme povinni začít s výměnou členských průkazů z důvodu přeregistrace k Městskému soudu v Praze a v návaznosti na novou registraci členů SDH. Dle MP starosty SH ČMS se nové průkazy provádí ve dvou podobách:

1)Plastová- výrobu zajišťuje SH ČMS a je pro všechny členy sborů do 30 let věku povinná a musí být opatřena fotografií. Může na ní být  vyznačen symbol EYCA, slevy na nákupy-převážně pro pražáky a její platnost je pouze 4 roky. Bez symbolu platnost není omezena. Cena takovéto průkazky činí 10,-Kč

-Plastová výrobu zajišťuje SH ČMS a může být i pro členy nad 30 let věku, ale pouze v případě, že bude opatřena fotografií. Cena takovéto průkazky činí 10,-Kč

2)Papírová-výrobu zajišťuje OSH Karviná pro naše členy  nad 30 let věku, která nemusí být opatřena fotografií. Tiskne se na speciální papír a musí být za foliována. Náklady na tuto průkazku budou činit 5,- Kč.

 

      Vzhledem k této skutečnosti, OSH Karviná dává všem sborům (jednatelům, starostům), prostě těm, kteří mají přístup do evidence SDH povinnost, aby  pro výrobu plastových průkazek do konce října 2017 naskenovali do evidence fota členů a to následovně:

a)     povinně u všech členů do 30 let věku, a poté předali na OSH Karviná seznam těch členů, kteří mají zájem o symbol EYCA

b)     nad 30 let věku, pouze u těch, kteří mají zájem o plastovou průkazku. Seznam těchto členů odešlete na OSH Karviná

 

     Ostatním nad 30 let bude vyhotovena průkazka papírová, nemusí být opatřena fotografií, pokud budete žádat papírovou průkazku s fotografií, fotku vložte do evidence a vyhotovte seznam členů, kteří mají zájem o tento druh průkazu a odešlete na OSH Karviná.

 

    Pokud budete mít jako celý sbor výměnu připravenou před koncem termínu, vloženy fotky u těch, kteří jsou popsáni výše, oznamte tuto skutečnost na OSH Karviná.

 

     Od měsíce listopad OSH Karviná zpracuje návrhy, vytvoří seznamy a zašle na ústředí k výrobě plastových průkazek. Papírové bude vydávat průběžně, dle možnosti. Doufám, že budete vstřícní a pomůžete tak k zdárné výměně průkazů. Do budoucna prozatím nepočítejte s tím, že vám pro nové a mladé hasiče bude vyhotovena průkazka na počkání, jak tomu bylo v minulosti. Tento proces není jednoduchý a vyžaduje čas na vyřízení. Případné dotazy rádi zodpovíme.

 

Děkuji

Tomáš STEFAN