Hodnocení školení vedoucích mládeže Jánské Koupele 4.-5. 11. 2017

13.11.2017 10:43

Jako každým rokem i letos OORM okresu Karviná uspořádala dvoudenní školení vedoucích mládeže. Školili se všichni. Mladší, starší, zkušení, i ti méně zkušení. Pro tento ročník byly jako vzdělávací místo vybrány prostory ÚHŠ v Jánských Koupelích. Důvodem výběru místa byla jak finanční stránka, tak možnosti využití potřebných prostor školy a přilehlého okolí.

Příjezd účastníků byl naplánován na ranní hodinu, aby všichni mohli stihnout dopolední blok se začátkem v 9:00 hodin. Prvním, kdo se představil byl pan Petr Durčák, který seznámil přítomné s agendou co musí správný vedoucí vědět a udělat pro fungování družstva mladých hasičů ve sboru. Dále na tuto problematiku navazoval pan Michal Mlynkec, který předával zkušeností z preventivně výchovné činnosti. Druhou části dopoledního bloku provázela vedoucí OORM slečna Jana Urbancová, která vysvětlila problematiku vzdělávacího systému vedoucích, věkových kategorií a hlavně se zaměřila na práva a povinnosti vedoucích a soutěžících. Odpolední blok pak přinesl zpestření v podobě nových přednášejících, a také nepříliš častých témat. Slečna Barbora Filipčíková seznámila  vedoucí s celoroční činností a odborkami. Dvojice pan Marcel Dal a Jiří Chrástek rozpohybovali všechny účastníky. Fyzická příprava, rozcvička, hry - to byla hlavní náplň tohoto bloku před večeří. Zpestření bylo bráno velmi pozitivně,  jelikož vedoucí nemuseli celý den sedět a poslouchat výuku na učebně, ale sami se i trochu protáhli a na vlastní kůži vyzkoušeli různé cviky a hry. V závěrečné fázi dne se vedoucí rozdělili na dvě skupiny. Jedna skupina zůstala s vedoucí OORM a věnovala se pedagogice, psychologií a prakticky si vyzkoušela didaktické hry pro výuku disciplín hry Plamen a činnosti Dorostu. Nejen pro děti, ale i pro jejich vedoucí nejlepší způsob na zapamatování je si samotnou hru vyzkoušet, prostě škola hrou je stále aktuální. Druhé skupiny se ujala slečna Jana Grygerková a novým vedoucím vysvětlila disciplíny hry Plamen.

Nedělní dopolední blok byl opět zaměřen na praktickou část. Pan Ivo Adámek vyvedl všechny účastníky do terénu, kde vysvětloval zásady bezpečnosti při práci s dětmi a názorně vysvětlil problematiku topografie. Poté se všichni přesunuli opět na školící sál, kde proběhlo přezkoušení vedoucích a ukončení tohoto školícího víkendu. Novým vedoucím gratulujeme ke splnění svých kvalifikací.

Školení mělo nezbytnou teoretickou část, ale také bylo zařazeno hodně praktických prvků, což určitě přispěje k lepšímu porozumění a zkvalitnění práce vedoucích. Věříme, že se všem zúčastněným školení líbilo a odnesli si spoustu poznatků, které budou moci uplatnit ve své činnosti s mladými hasiči.

Za OORM

Ing. Marcel Dal

Několik fotek z akce najdete ve fotogalerii: