Hodnocení semináře prevence 20.10.2018

22.10.2018 10:19
Na úvod přivítal p. Strnadel přítomné lektorky p. Ing. Kalvarovou a p. Ing. Štemberkovou  a za OSH Karviná p. Z. Sosnu - náměstka starosty OSH. Připomněl důležitost provádět prevenci a preventivně - výchovnou činnost jak ve Sborech, pro mládež a seniory, tak i pomoc obecním úřadům na úseku PO.
Semináře se účastnili zástupci 15 SDH v okrese Karviná v počtu 37 členů, což je proti loňsku nárust. V průběhu jednání navštívil náš seminář starosta OSH Karviná p. Tomáš Stefan, který se omluvil z neúčasti na semináři od začátku. Toto bylo zapříčiněno jeho dalšími povinnostmi.
Program byl beze zbytku naplněn a byl doplněn projekcí k jednotlivým bodům semináře. Přítomni byli velice spokojeni s lektorkou p. Ing. Lucií Kalvarovou a p. Ing. Štemberkovou . Je třeba poděkovat OORP, že i přes nepřízeň některých SDH vykonávat práci na úseku prevence, daří se jí tyto semináře konat a je a je potěšitelné, že se letos opět zvýšil počet účastníků. Dále patří poděkování i SDH Orlová - Poruba za uskutečnění semináře a přichystání občerstvení pro účastníky.
Závěrem bych chtěl přítomným poděkovat za účast, i když vím, že nikdo nemá toho času nazbyt, starostovi OSH p. Tomáši Stefanovi, VV OSH Karviná a její OORP za kvalitní přípravu.
 
Za OORP OSH Karviná                                              Milan Strnadel

 Celý zápis ze semináře perevence z 20.10.2018 najdete zde:

Aktualizovaný seznam oreventistů okresu Karviná najdete zde:

Několik fotek ze semináře najdete zde: