Elektronická přihláška do postupových soutěží více zde:

19.04.2017 10:50

Milí kolegové,

níže vám zasíláme odkaz na elektronickou přihlášku do postupových kol hry Plamen, soutěže dorostu i dospělých, která byla vytvořeny kolegy Kolkou a Orgoníkem ve spolupráci s M.Studníkem. Přihlášku je možné využít již pro okrsková kola. Pokud dojde k přihlášení prostřednictvím této el.přihlášky, provede se zároveň záznam Sportovců v soutěžích pro rok 2017 v centrální evidenci.

Využití el.přihlášek je zcela na vašem rozhodnutí respektive na rozhodnutí organizátora příslušného postupového kola. Jde pouze o nabídku možnosti způsobu přihlašování, který výrazně ušetří práci v rámci OSH při každoroční evidenci Sportovců v soutěžích. Pokud se rozhodnete tento systém přihlašování využít nezapomeňte uvést odkaz do organizačního zabezpečení příslušné postupové soutěže. Samozřejmě je možné i nadále používat pouze písemné přihlášky, ovšem zde je nutné provést evidenci mechanicky u každého sportovce jako v roce 2016.

Evidence Aktivních sportovců, které registrují přímo SDH je platná až do roku 2020, nemusí se tedy každý rok obnovovat, lze jí průběžně doplňovat a pokud má SDH zájem o výmaz Aktivního sportovce z evidence musí toto učinit přes OSH.

 

Děkuji vám velmi za spolupráci, váš čas a pochopení.

Snad se nám společně podaří co nejvíce snížit administrativní zátěž, která je na vás kladena.

 

Odkaz na elektronické přihlášky: prihlasky.dh.cz