Důležitá informace k soutěžím TFA.

13.07.2018 09:05

Kvalifikační závody a podmínky pro zařazení člena SDH

do družstva KSH MSK pro

MČR v TFA 2018

Na základě rozhodnutí SH ČMS má každý kraj uspořádat kvalifikační soutěže, závod v disciplínách TFA, ze které vzejde reprezentace krajů pro MČR v TFA dobrovolných hasičů.

VV KSH rozhodl a schválil, že k tomuto využije dvě soutěže TFA, které organizují jednotlivé sbory dobrovolných hasičů.

 

Kvalifikačními závody KSH MSK v TFA pro dobrovolné hasiče pro rok 2018 jsou tyto soutěže:

 

28.07.            Hornosusšká věž - Memoriál Rudolfa Moldrzyka, Horní Suchá

18.08.            Hornolhotský železný hasič, Horní Lhota, Vaňkův kopec /noční/

Po skončení kvalifikačních závodů, v termínu nejpozději do 30 8. 2018, projedná krajská odborná rada represe výsledky z jednotlivých závodů a navrhne vedení KSH složení soutěžního družstva. Pořadí závodníků se stanoví na základě součtu časů s obou závodů dle věkových kategorií, které jsou stanoveny v propozicích MČR v TFA. KORR si vyhrazuje právo zařadit do reprezentace, sportovce, který se ze závažných důvodů nemohl zúčastnit obou kvalifikačních závodů, ale po celou dobu sezóny se umísťoval v závodech TFA na předních místech. Družstvo TFA za KSH MSK bude složeno z 5 ti jednotlivců, kde minimálně jeden člen družstva musí být z věkové kategorie 35 let a starší /4+1/. Viz propozice MČR v TFA pro rok 2018. Složení reprezentace v TFA schválí VV KSH na svém zasedání dne 18. 9. 2018.  

 

Do družstva KSH MSK budou nominování jen členové SDH, kteří nejsou příslušníci HZS ČR nebo zaměstnanci HZS podniku.

 

 

 MČR v TFA dobrovolných hasičů se uskuteční v sobotu dne 6. 10. 2018 v Domažlicích, Plzeňský kraj.  

 

Soutěžit se bude ve dvou věkových kategoriích:

 

  1. kategorie    34 let            /ročník narození 1984 a mladší/
  2. kategorie    35 let            /ročník narození 1983 a starší/   

O zařazení do věkové kategorie rozhoduje věk dosažený v kalendářním roce pořádání mistrovství.  Propozice MČR v TFA pro dobrovolné hasiče jsou vyvěšeny na stránkách SH ČMS a na stránkách KSH MSK.

Za KOOR KSH MSK:

Ing. Tomáš Klos

 

Propozice III. mistrovství České republiky dobrovolných hasičů v disciplínách TFA 2018.pdf více zde: